عزاداری شب حضرت قاسم‌ابن‌الحسن(ع) در هیئت

چهارمحال و بختیاری | خبرگزاری استان چهارمحال و بختیاری