پخت و توزیع غذای نذری در مناطق محروم کرمان

چهارمحال و بختیاری | خبرگزاری استان چهارمحال و بختیاری