امنیتی استان چهارمحال و بختیاری، پروژه کاسبی با خون راهکاری تکراری، اما کارآمد

به دنبال اغتشاشات اخیر ، جریان ضد انقلاب و معارضین نظام در صدد هستند با اجرای پروژه کشته سازی، عموم مردم را با خود همراه کنند.
شواهد نشان می دهد کشته های اخیر در اغتشاشات، عمدتا از فاصله نزدیک و از پشت سر هدف قرار گرفته اند که نشان از حضور عوامل خود سر برای ” کاسبی با خون مردم” است. لذا ضمن اعلام برائت از اقدام غیر انسانی مذکور، از هم استانی های عزیز می خواهیم با عدم حضور در تجمعات و اغتشاشات عوامل بیگانه را در تشدید اوضاع ناکام گذارند.

دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی استان چهارمحال و بختیاری

چهارمحال آنلاین استان چهارمحال و بختیاری | سایت خبری چهارمحال آنلاین به همت جوانان انقلابی استان چهارمحال و بختیاری با هدف ارائه جدید ترین اخبار استان و شهرستان ها راه اندازی شده است.