شما اینجا هستید
اجتماعی » انتخابات و آزمون بزرگ اصولگرایان

انتخابات و آزمون بزرگ اصولگرایان

انتخابات و آزمون بزرگ اصولگرایان ،خانه تکانی در جریان اصولگرایی به معنی نوعی چابک‌سازی سیاسی این جریان، می‌تواند زمینه‌ای را فراهم کند تا جریان ارزشی در عین حضور همه‌جانبه در عرصه سیاست و خدمت به مردم استان، تحقق مدیریت جهادی در عرصه تقنینی باشد.

به گزارش چهارمحال آنلاین به نقل از خبرگزاری فارس از شهرکرد، پیرامون آرایش انتخاباتی برخی از جریانات سیاسی یادداشتی برای این رسانه ارسال شده، متن این یادداشت در زیر آمده است:

امسال کشورمان و به تبع آن استان چهارمحال و بختیاری در مسیر توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود، آزمون سختی را در پیش‌رو دارد، آزمونی که اثرات آن می‌تواند مسیر اجرایی کشور را در دو سال آینده نیز تا حدودی معین نماید.

انتخابات را شاید بتوان تنها اتفاقی دانست که مردم و جریان‌های سیاسی می‌توانند در بستر آن، در کنار هم عکس بگیرند عکسی که نشان از همراهی و رفاقت اعضای آن دارد؛ جریان‌های سیاسی نیازمند توجه و اقبال مردم بوده و مردم نیز دغدغه‌های خود را در برنامه‌های جریان‌های سیاسی جستجو می‌کنند؛ از سویی بر اساس قانون اساسی، اداره کشور متکی بر آراء مردم بوده و مردم نقش خود را در اداره کشور از طریق انتخابات اعمال می‌کنند.

اهمیت آزمون پیش‌رو و نیز اهمیتی که قانون اساسی برای رای مردم در انتخاب مسیر مدیریتی کشور در نظر گرفته است، در کنار حضور فعال جریانات سیاسی در این برهه می‌طلبد، موضوع جریان‌های سیاسی استان و نقش آنها در تحقق مطالبات مردم و اداره امور کشور را با دقت مضاعف بررسی کنیم.

از آنجا که این نوشتار نه فرصت و نه توان آن را دارد که به این مقوله به صورت جامع بپردازد لذا در این مخلص تلاش دارد با بررسی وضعیت موجود و نیازهای کشور و به تبع آن استان چهارمحال و بختیاری، مسیر موجود را مورد توجه قرار دهد و راه کارهایی در حد بضاعت خود ارائه نماید.

بررسی وضعیت فعالیت جریانات سیاسی در انتخابات مجلس شورای اسلامی در چهل سال گذشته، نشان از تغییرات وسیع در ماهیت جریان‌های سیاسی حاضر در این میدان و در نتیجه شکل‌گیری مجالسی با ماهیتی متفاوت از هم دارد.

در انـتـخـابـات اولیـن دوره مـجـلس شوراى اسلامى، رقابت اصلى بین جریان اسلامى با عـنـوان نـیـروهـاى خـط امـام (ره ) و نـیـروهـاى لیـبـرال شامل نیروهای نهضت آزادى و ملى گرایان بود که منجر به پیروزی جریان اسلامی و حضور اقلیت جریان لیبرال در مجلس شد.

این اقلیت به دلیل مواضع آنها با نظام سیاسی برگرفته از انقلاب، در دومین دوره مجلس، حتی اقلیت مجلس اول را نیز نتوانست کسب کرده و از گردونه رقابت حذف شد. حذف این جریان و حضور قاطع نیروهای انقلابی در مجلس دوم موجب تقسیم‌بندی‌هایی در بین نیروهای انقلابی شد.

خروج مجمع روحانیون مبارز از جامعه روحانیت مبارز و شکل‌گیری جناح چپ و راست که سابقه مذهبی داشتند نتیجه این اختلافات بود. محوریت شعار توجه به “اسلام پابرهنگان” که از سوی جریان چپ در انتخابات مجلس سوم مطرح شده بود، توانست بین مطالبات انقلاب و مردم هماهنگی لازم را بوجود آورد و در نتیجه اکثریت مجلس سوم به این جریان فکری تعلق گرفت در حالیکه نگرش‌های سیاسی و مدیریتی بعد از قطعنامه ۵۹۸ و حضور دولت سازندگی و نیاز کشور به بازسازی پس از جنگ، موجب شد مجلس چهارم این بار با اکثریت جریان راست تشکیل شود.

مجلس پنجم اما با حضور پررنگ حزب کارگزاران، شکل گرفت که نتیجه تئوری نیاز کشور به حضور چهره‌های تکنوکرات در مدیریت کشور در عصر بازسازی بعد از جنگ بود. بهره‌برداری جریان موسوم به دوم خرداد از فضای ایجاد شده در دوره سازندگی و تقابل برخی از کارکردهای این دولت با مطالبات مردم، موجب شد این جریان در مجلس ششم پیروز میدان باشد، اما رفتار و مواضع این جریان انتقادات گسترده‌ای را در بین نیروهای انقلاب به دنبال داشت.

نتیجه این انتقادات، شکل گیری جریان اصولگرا در مقابل جریان دوم خرداد شد، از مجلس هفتم به بعد جریان دوم خرداد یا اصلاحات و جریان اصولگرایی که منتقدین جریان اصلاحات و بخشی از دولت سازندگی بودند، نقش‌های اصلی سریال انتخابات را در کشور ما برعهده داشته که به مقتضای وضعیت کشور و مطالبات عمومی توانسته‌اند در انتخابات بعدی پیروز میدان باشند.

اما آنچه در نحوه شکل‌گیری و نیز موفقیت این جریانات در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس مشهود است، نیاز کشور و نوع و ماهیت مطالبات عمومی در آن برهه‌ها بوده است؛ اگر با این نگاه به مساله نگریسته شود شاید بتوان با بررسی وضعیت موجود، برای ایجاد مجلسی قوی و موثر در اداره کشور و تامین‌کننده مطالبات مردم استانمان، بهترین تصمیم را گرفت.

در حال حاضر با گذشت شش سال از دولت اعتدال و عملکرد بسته و مدیران خسته آن و نمایندگانی که تمام قد از این دولت حمایت کرده‌اند بر همگان، لزوم تغییر در سیاست‌های کشور روشن شده است. هر چند بسیاری از مشکلات، معلول عملکرد دولتی نشسته و چشم به همراهی کشورهای خارجی دوخته است، اما تشکیل مجلسی قوی و انقلابی می‌تواند با ایجاد بستری پویا در قانون‌گذاری و نظارت بر عملکرد دولت، دولت پا به سن گذاشته را در دو سال پیش‌رو به تحرک واداشته و راه روشنی برای انتخاب دولتی کارآمد و انقلابی در انتخابات ۱۴۰۰ ریاست جمهوری در پیش پای ملت ترسیم نماید.

لزوم توجه به تغییر در نوع نگرش به قانون‌گذاری و اجرای قانون در مدیریت کشور برای گذار از شرایط موجود را می‌توان در کلام بزرگان و دلسوزان نظام نیز مشاهده کرد؛ رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار خود با گروه‌های جهادی در مرداد سال جاری ضمن تائید برنامه‌ها و اقدامات این گروه‌ها برای رفع مشکلات مدیریتی کشور به خصوص در بعد محرومیت‌زدایی به مسائلی اشاره نموده‌اند که در واقع دغدغه اصلی مردم و دلسوزان نظام در شرایط کنونی است.

ایشان در پیامی خطاب به گروه‌های جهادی به چند نکته مهم اشاره می‌نمایند، اگرچه مخاطب این پیام، گروه‌های جهادی است اما می‌توانند گشاینده راه بسته مدیریت اجرایی و تقنینی کشور در شرایط موجود باشند.

تعریف ایشان از کار جهادی با تعابیری همچون کاربرخاسته از ایمان و به کارگیری هرچه بیشتر از ظرفیت وجودی انسان، توجه به خدمت‌رسانی ابتدایی که مطالبات فعلی مردم را رفع می‌نماید در کنار برنامه‌های علمی و فکری، توجه به عمل مومنانه و اخلاق نیکو در کارها، بهره‌گیری از توان مردم هر منطقه برای ساختن آن، ارتباط با نهادهای پشتیبانی‌کننده و دوری از ارتباطات مرسوم و دست و پاگیر اداری، توجه به مساله اطلاع‌رسانی صحیح و هنرمندانه از اقدامات خود به مردم و … در واقع همان کلیدواژه‌هایی هستند که می‌توان در مطالبات عموم مردم از دولت و مجلس در سال‌های اخیر یافت.

در واقع وجود یک نگرش جهادی در قوه قانون‌گذاری و دستگاه اجرایی می‌تواند مطالبات جامعه را در برهه زمانی حاضر محقق نماید اما کدام نگرش سیاسی می‌تواند مجری مدیریت جهادی در عرصه قانون‌گذاری و اجرا باشد؟

در این میان با توجه به شرایط نامطلوب اقتصادی حاکم بر جامعه، دید بسیاری از مردم نسبت به شعارهای جریان اعتدال به علت کارکرد ضعیف و منفی که در دولت داشته‌اند مناسب نیست و اقبال مردم به آنها به حداقل رسیده است.
وضعیت اصلاح‌طلبان نیز بهتر از اعتدال‌گرایان نیست؛ توده‌های مردم خصوصا اقشار آسیب‌پذیر و شهروندان مناطق محروم مانند استان ما از اصلاح‌طلبان به جهت آن که از حامیان اصلی دولت اعتدال و مجلس دهم بوده‌اند ناامید شده‌اند.

همین امر موجب شده برخی از کارشناسان معتقد باشند، این ناامیدی مردم از اصلاح طلبان می‌تواند تبدیل به برگ برنده اصولگرایان در انتخابات پیش رو شود. اما اگر قرار باشد مردم به سمت جریان دیگری گرایش پیدا کنند باید آن جریان مستلزم ارائه برنامه و گفتمانی باشد که بتواند نظر مردم را جلب نموده و بر مشکلات موجود خصوصاً در عرصه اقتصادی و معیشتی فائق آید.

این موضوع می‌تواند فرصت مناسبی برای اصولگرایان باشد تا با بهره‌گیری از وضعیت موجود، در سپر مدیریت کشور، طرحی نو دراندازند.

از سویی، اما ذکر این نکته نیز لازم می‌باشد، آنچه واضح است این است که جریان اصولگرایی در استان چهارمحال و بختیاری روزهایی را سپری می‌کنند که هنوز نمی‌دانند باید چه رویکردی نسبت به انتخابات مجلس در پیش بگیرند.

واقعیت این است که مرزهای هویتی این جریان در دهه اخیر اندکی به هم ریخته است. گفتمان مشخص و راهبردی برای خروج از بن بست‌های موجود، به امری رها شده در فضای سیاسی استان، حتی در بین اصولگرایانی که فرصت نقد دولت و نمایندگان منتسب و یا نزدیک به اصلاحات و اعتدال را داشته‌اند، تبدیل شده است، در حالیکه لازمه موفقیت در انتخابات به عنوان یک کنش‌ سیاسی، این است که یک جریان سیاسی، تصویری دقیق و واضح از سیاست‌ها و برنامه‌هایش ارائه دهد تا در پرتو آن بتواند ایده‌هایش را به منصه ظهور برساند.

در این بین، بهترین و کاربردی‌ترین گفتمانی که می‌تواند رمز عبور از مشکلات باشد، همان گفتمان جهادی مد نظر مقام معظم رهبری است که بیشتر همسو با دیدگاه‌های حاکم بر جریان ارزشی و انقلابی و متناسب با وضعیت موجود کشوراست.

از سوی دیگر آنچه جریان ارزشی را در کشور و به تبع آن در استان چهارمحال و بختیاری با نوعی پیچیدگی و تناقضات روبرو کرده، ورود جریان‌های شبه اصولگرایی است. جریان‌هایی که با بهره‌گیری از نام و وجهه این جریان اصیل و مردمی، نه تنها یار آن نبوده‌اند که بر بار آن افزوده و عملاً آن را از مسیر اصلی خود منحرف نموده‌اند.

خانه تکانی در جریان اصولگرایی به معنی نوعی چابک‌سازی سیاسی این جریان، می‌تواند در آستانه انتخابات مهم مجلس، زمینه‌ای را فراهم کند تا جریان ارزشی در عین حضور همه‌جانبه نیروهای انقلابی در عرصه سیاست و خدمت به مردم استان، بتواند فارغ از قیل و قال‌ها و حاشیه‌ها، تمام قد در خدمت تحقق مدیریت جهادی در عرصه تقنینی باشد.

در این انتخابات، اصولگرایی زمانی موفق به جلب اعتماد و اقبال عمومی خواهد شدکه صرفنظر از گرایشات ایدئولوژیک خود به مردم بگوید برای معیشت و اولویت‌های اصلی آنها چه خواهد کرد.

شعارهای نخ نمایی که دولت، مجلس و حاکمیت را به مثابه ماشین توزیع پول در بین مردم معرفی می‌کند، برنامه‌های مقطعی و حاشیه‌ساز و مانند آن، هیچ سنخیتی با دیدگاه اصولگرایانه که از خواست و شریعت الهی سخن می‌گوید و بر این باور است که به حریم‌های مقدس زندگی باید توجه شود، ندارد.

باید مواظب جریان‌ها و شخصیت‌های به ظاهر انقلابی که برنامه‌ای جز رسیدن مجدد به قدرت با نام اصولگرایی ندارند، بود.

این مطلب بدون برچسب می باشد.

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است -
آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد -

پایگاه خبری چهارمحال آنلاین | پایگاه خبری تحلیلی استان چهارمحال و بختیاری

error: Content is protected !!